Oferujemy tabliczki z nazwami ulic do montażu na słupkach ocynkowanych lub malowanych proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego. Wykonujemy także tabliczki przeznaczone do montażu na elewacjach budynków.

Znaki drogowe występują w pięciu grupach wielkości: wielkie (W), duże (D), średnie (S), małe (M) i mini (MI). Podkłady do znaków wykonane są z blachy ocynkowanej lub aluminiowej z podwójnie gietą krawędzią. Podłoże malowane jest farbą proszkową w kolorze szarym.  Lico znaku oklejone jest atestowaną folią odblaskową typu I, typu II, folią pryzmatyczną. Symbole na znakach wykonane są metodą sitodruku lub metodą tradycyjnej obróbki ploterowej.

Oferowane znaki i tablice drogowe posiadają wszystkie wymagane atesty i są wykonane zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach".

O RODZAJ, WIELKOŚĆ I ZASTOSOWANIE ZNAKU
PYTAJ POD NUMEREM TEL. 0 56 657 34 44
LUB BEZPOŚREDNIO NASZEGO DORADCY TECHNICZNEGO
POD NR KOM. 508 066 930.

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

ZNAKI ZAKAZU

ZNAKI NAKAZU

ZNAKI INFORMACYJNE

DODATKOWE ZNAKI PIONOWE:

- znaki kierunku i miejscowości

- znaki przed przejazdami kolejowymi
                 i znaki szlaków rowerowych

- znaki dla kierujących pojazdami
                wojskowymi i tramwajami

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE

I TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH

HomeUrządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoZnaki drogowe poziomeZnaki drogowe pionoweSystem informacji miejskiejKontakt